spinner
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky: Pravidlá cookies  Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky. Viac informácií­ →

Výhody a špecifiká kúpy nehnuteľnosti v Maďarsku

Chcete zmenu v živote, vyskúšať atmosféru inej krajiny a využívať výhody bývania, prípadne rekreácie kúpou nehnuteľnosti v Maďarsku? Nie ste jediný, prvý ani posledný. Ročne sa rozhodne pre tento krok zopár stoviek Slovákov. Už takmer neexistuje obec v pohraničí, kde by nevlastnil nehnuteľnosť Slovák.

Priblížime Vám pozitíva, postupy, aj možné riziká a rozdiely oproti Slovensku.

Sú rôzne pohnútky, na základe ktorích sa ľudia rozhodnú pre kúpu v Maďarsku..

Najčastejšou a najmotivujúcejšou je VÝHODNÁ CENA, vyslovene lacné nehnuteľnosti v porovnaní so slovenskými.

V Maďarsku sú LACNEJŠIE CENY ENERGIÍ cca o 15%. Ušetríte na šekoch na vode, elektrine, odpade aj plyne.

Ďalším kritériom sú oveľa VäČŠIE VÝMERY POZEMKOV, MENEJ ZAHUSTENÁ ZÁSTAVBA. Pocit súkromia.

Dobre VYBUDOVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA INŽINIERSKYCH SIETÍ– nie je obec bez obecnej vody a len málo ich je bez kanalizácie.

DOBRÁ A RÝCHLA DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ , momentálne sa buduje sa diaľnica smer Miskolc.

Veľa ľudí v dnešnom uponáhľanom svete čoraz častejšie vyhľadávajú ÚTOČISKO MIMO MESTA, túžia vypnúť v peknom, pohodovom prostredí, ktoré pohraničné maďarské obce poskytujú. Ľudia sú tu srdeční, otvorení a nápomocní. Lepšie raz zažiť, ako desať krát počuť.

V okolí sú MOŽNOSTI REKREÁCIE, turistiky, cykloturistiky, návšteva hradov, penziónov, termálnych kúpalísk. Nájdeme lokality s NÍŽINAMI, vhodné na pestovanie ovocia a zeleniny.  Ale aj lokality HORNATÉ, ZALESNENÉ S ČERSTVÝM VZDUCHOM.

Na bývanie odporúčame obce npr. Tornyosnémeti, Hidasnémeti, Gönc, Garadna, Novajidrány, Méra, Encs, Forró. Na rekreáciu – Hollóháza, Füzérkomlós, Büttös, Regéc, Bózsva, Mogyoróska, Arka, Nagyhuta a iné..

 

V legislatíve Maďarska je ukotvené právo občana EÚ na kúpu nehnuteľnosti rovnaké ako pre domáceho. Právny servis zastrešuje maďarský advokát, ktorý ručí za celý priebeh transakcie.

Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí predsa má svoje špecifiká a zaužívaný priebeh, a aj z toho dôvodu odporúčame každému kupujúcemu využiť služby serióznej a erudovanej realitnej kancelárie.

Naša realitná kancelária VICTORY REAL ESTATE Vám poskytne KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS, ÚHRADU POPLATKOV a NÁSLEDNÉ SLUŽBY v cene nehnuteľnosti, ktorú si vyberiete. Služby:

Obhliadka nehnuteľnosti, podrobné informácie o predvádzanej nehnuteľnosti a jej právnom stave.

Rezervácia nehnuteľnosti, vymedzenie služieb a príprava krokov smerujúcich k podpisu Kúpno-predajnej zmluvy v maďarskej advokátskej kancelárii.

Podpis Kúpno-predajnej zmluvy u seriózneho advokáta v meste Encs, zabezpečenie vkladu zmluvy do Katastra nehnuteľností a úhrada poplatkov.

Tlmočenie u advokáta, medzi predávajúcim a kupujúcim.

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, zaznamenanie stavov meračov inžinierskych sietí.

Prehlásenie IS, odpad, internet na základe plnej moci.

Zabezpečenie preposlania dane z kúpy nehnuteľnosti vo výške 4%, ktorá je splatná cca ½ - 1 rok od kúpy.

Prehliadka nehnuteľnosti by mala prebehnúť s maklérom RK, ktorý hovorí plynule oboma jazykmi a má potrebné a pravdivé informácie ohľadom ponúkanej nehnuteľnosti. Po obhliadke treba rátať s podpísaním „Záznamu o obhliadke nehnuteľnosti s RK“, kde potvrdzujete svoju účasť a prehlasujete, že ak budete realizovať kúpu nehnuteľnosti, tak výlučne prostredníctvom RK. Je to bežná prax, archivuje sa kto, s kým a na akej nehnuteľnosti bol.

Realizácia kúpy v Maďarsku prostredníctvom RK Vám zaručí bezproblémovú, bezpečnú a pohodlnú transakciu. Jedná sa o špecifický obchod mimo územia SR, je potrebné poznať aj miestne pomery, štýl a spôsob života i mentalitu ľudí. Klienti si pochvaľujú profesionálny právny servis pri realitných obchodoch, ktorý zahŕňa:

Predloženie listu vlastníctva

Rezervačná zmluva s RK, prípadne v špecifických prípadoch Zmluva o budúcej zmluve s predávajúcimi u advokáta. Rezervačnou zmluvou si rezervuje kupujúci nehnuteľnosť istou finančnou čiastkou (časť kúpnej ceny) až do doby, kedy je pripravený vyplatiť kúpnu cenu (alebo jej časť).

V prípade, že kupujúci neovláda maďarský jazyk, zvolí si splnomocnenca (osoba hovoriaca maďarsky), ktorý je oprávnený podpisovať zmluvu v cudzom jazyku v jeho mene. Podpis na plnej moci sa overuje na Konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach (Hlavná 67).

 Kúpno-predajnú zmluvu je povinné uzavrieť pred  maďarským advokátom. Ten svojim menom a podpisom na zmluve preberá zodpovednosť za právnu stránku celého procesu. Podáva žiadosť na Kataster nehnuteľností, preposiela list vlastníctva po zápise nového vlastníka.

Tesne po podpise zmluvy u advokáta sa vypisuje tlačivo pre „Adó és vámhivatal“ ohľadom výrubu dane (illeték) z kúpy nehnuteľnosti.  Táto daň je platná na celom území Maďarskej republiky, je jednotná pre každého kupujúceho a je jedno rázová. Je vo výške 4% ceny nehnuteľnosti uvedenej na Kúpno-predajnej zmluve.

Advokát zavkladuje do Katastra nehnuteľností podpísané zmluvy bezodkladne. V prípade, že sa vyplatila celková kúpna cena, Kataster zapíše nové vlastníka do 14 dní od vkladu.

Realitná kancelária (jej zástupca) je fyzicky prítomná pri odovzdaní nehnuteľnosti. Spíše sa Protokol o odovzdaní, kde sa zaznamenajú stavy meračov médií (voda, elektrina, plyn). Z Kúpno-predajnej zmluvy vychádzajúc prebehne nahlásenie prepisu týchto médií do 15 dní od odovzdania nehnuteľnosti kupujúcemu. Pre rýchlejšie a flexibilnejšie vybavovanie  využívame formu Splnomocnenia na menované úkony v mene kupujúceho v jeho prospech. V praxi, vlastník dostane do poštovej schránky na maďarskú adresu už iba zmluvy na podpis, resp. následne šeky.

Je možné riešiť doplnkovú službu, otázku trvalého alebo prechodného pobytu. Odporúčame nechať si trvalý pobyt na území SR. Registrovať prechodný pobyt je potrebné na imigračnom úrade  (najbližšie Miskolc). Potrebné dokumenty: list vlastníctva, potvrdenie o príjme, výpis z účtu, doklad totožnosti, kolok 1000,- Ft. Výsledkom je tzv. „karta domácej adresy“ (lakcímkártya).

 

Bariérou pri kúpe môže byť financovanie, na kúpu potrebujete HOTOVOSŤ. Slovenská banka neposkytne hypotéku na nehnuteľnosť v zahraničí. Riešením môže byť, ak vlastníte nehnuteľnosť na Slovensku. Veľa ľudí sa rozhodne pre predaj menšieho bytu a kúpi tak rodinný dom na bývanie. Ďalšou variantou je zaťaženie slovenskej nehnuteľnosti v banke hypotékou, prenajímať ju a peniaze z hypotéky použiť na kúpu nehnuteľnosti v Maďarsku. V prípade, že Vám chýba iba časť peňazí, alebo si kupujete nehnuteľnosť do 25 000,- EUR, max. 30 000,- EUR, slovenské banky ponúkajú bezúčelový úver na čokoľvek a financovať kúpu môžete z týchto zdrojov.

Ak sa definitívne rozhodnete v Maďarsku bývať, musíte počítať s tým, že strávite denne čas s dochádzaním za prácou, školou. Dopravu je nutné riešiť individuálne, osobným autom. Obce ako Hidasnémeti a Encs majú vlakovú stanicu s napojením na Košice, ale iba v obmedzenom čase a počte.

Netreba zabúdať ani na možnú jazykovú bariéru, ktorú ale pri bežnom susedskom rozhovore prekonávajú ľudia s úsmevom. Na úradoch Vám pomôžeme my, alebo ochotný známy.

Veríme, že sme Vám priblížili proces, výhody, ale aj možné úskalia kúpy nehnuteľnosti v Maďarsku. Nezabúdajte, že kúpa nie je iba trend, ale aj výhodný obchod v pomere cena – kvalita – výmera - dostupnosť –  a v neposlednom rade príjemná atmosféra a srdeční ľudia.

 

Spoľahnite sa na profesionálov a znalcov pomerov v Maďarsku, pretože my „Sme špecialisti v predaji nehnuteľností v Maďarsku“.