Výhody a špecifiká kúpy nehnuteľnosti v Maďarsku

Chcete zmenu v živote, vyskúšať atmosféru inej krajiny a využívať výhody bývania, prípadne rekreácie kúpou nehnuteľnosti v Maďarsku? Nie ste jediný, prvý ani posledný. Ročne sa rozhodne pre tento krok zopár stoviek Slovákov. Už takmer neexistuje obec v pohraničí, kde by nevlastnil nehnuteľnosť Slovák.

Priblížime Vám pozitíva, postupy, aj možné riziká a rozdiely oproti Slovensku.

Sú rôzne pohnútky, na základe ktorích sa ľudia rozhodnú pre kúpu v Maďarsku.

 • Najčastejšou a najmotivujúcejšou je VÝHODNÁ CENA, vyslovene lacné nehnuteľnosti v porovnaní so slovenskými.
 • V Maďarsku sú LACNEJŠIE CENY ENERGIÍ cca o 15%. Ušetríte na šekoch na vode, elektrine, odpade aj plyne.
 • Ďalším kritériom sú oveľa VäČŠIE VÝMERY POZEMKOV, MENEJ ZAHUSTENÁ ZÁSTAVBA. Pocit súkromia.
 • Dobre VYBUDOVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA INŽINIERSKYCH SIETÍ– nie je obec bez obecnej vody a len málo ich je bez kanalizácie.
 • DOBRÁ A RÝCHLA DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ , DIAĽNICA smer Miskolc, ktoru sa dostanete až do Bratislavy.

Veľa ľudí v dnešnom uponáhľanom svete čoraz častejšie vyhľadávajú ÚTOČISKO MIMO MESTA, túžia vypnúť v peknom, pohodovom prostredí, ktoré pohraničné maďarské obce poskytujú. Ľudia sú tu srdeční, otvorení a nápomocní. Lepšie raz zažiť, ako desať krát počuť.

V okolí sú MOŽNOSTI REKREÁCIE, turistiky, cykloturistiky, návšteva hradov, penziónov, termálnych kúpalísk. Nájdeme lokality s NÍŽINAMI, vhodné na pestovanie ovocia a zeleniny.  Ale aj lokality HORNATÉ, ZALESNENÉ S ČERSTVÝM VZDUCHOM.

Na bývanie odporúčame obce npr. Tornyosnémeti, Hidasnémeti, Gönc, Garadna, Novajidrány, Méra, Encs, Forró. Na rekreáciu – Hollóháza, Füzérkomlós, Büttös, Regéc, Bózsva, Mogyoróska, Arka, Nagyhuta a iné..

V legislatíve Maďarska je ukotvené právo občana EÚ na kúpu nehnuteľnosti rovnaké ako pre domáceho. Právny servis zastrešuje maďarský advokát, ktorý ručí za celý priebeh transakcie.

Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí predsa má svoje špecifiká a zaužívaný priebeh, a aj z toho dôvodu odporúčame každému kupujúcemu využiť služby serióznej a erudovanej realitnej kancelárie.

Naša realitná kancelária VICTORY REAL ESTATE Vám poskytne KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS, ÚHRADU POPLATKOV a NÁSLEDNÉ SLUŽBY v cene nehnuteľnosti, ktorú si vyberiete.

Služby:

 • Obhliadka nehnuteľnosti, podrobné informácie o predvádzanej nehnuteľnosti a jej právnom stave.
 • Rezervácia nehnuteľnosti, vymedzenie služieb a príprava krokov smerujúcich k podpisu Kúpno-predajnej zmluvy v maďarskej advokátskej kancelárii.
 • Podpis Kúpno-predajnej zmluvy u seriózneho advokáta v meste Encs, zabezpečenie vkladu zmluvy do Katastra nehnuteľností a úhrada poplatkov.
 • Tlmočenie u advokáta, medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, zaznamenanie stavov meračov inžinierskych sietí.
 • Prehlásenie IS, odpad, internet na základe plnej moci.
 • Zabezpečenie preposlania dane z kúpy nehnuteľnosti vo výške 4%, ktorá je splatná cca ½ - 1 rok od kúpy.
 • Prehliadka nehnuteľnosti by mala prebehnúť s maklérom RK, ktorý hovorí plynule oboma jazykmi a má potrebné a pravdivé informácie ohľadom ponúkanej nehnuteľnosti. Po obhliadke treba rátať s podpísaním „Záznamu o obhliadke nehnuteľnosti s RK“, kde potvrdzujete svoju účasť a prehlasujete, že ak budete realizovať kúpu nehnuteľnosti, tak výlučne prostredníctvom RK. Je to bežná prax, archivuje sa kto, s kým a na akej nehnuteľnosti bol.
 • Realizácia kúpy v Maďarsku prostredníctvom RK Vám zaručí bezproblémovú, bezpečnú a pohodlnú transakciu. Jedná sa o špecifický obchod mimo územia SR, je potrebné poznať aj miestne pomery, štýl a spôsob života i mentalitu ľudí. Klienti si pochvaľujú profesionálny právny servis pri realitných obchodoch, ktorý zahŕňa:
 • Predloženie listu vlastníctva
 • Rezervačná zmluva s RK, prípadne v špecifických prípadoch Zmluva o budúcej zmluve s predávajúcimi u advokáta. Rezervačnou zmluvou si rezervuje kupujúci nehnuteľnosť istou finančnou čiastkou (časť kúpnej ceny) až do doby, kedy je pripravený vyplatiť kúpnu cenu (alebo jej časť).
 • V prípade, že kupujúci neovláda maďarský jazyk, zvolí si splnomocnenca (osoba hovoriaca maďarsky), ktorý je oprávnený podpisovať zmluvu v cudzom jazyku v jeho mene. Podpis na plnej moci sa overuje na Konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach (Hlavná 67).
 •  Kúpno-predajnú zmluvu je povinné uzavrieť pred  maďarským advokátom. Ten svojim menom a podpisom na zmluve preberá zodpovednosť za právnu stránku celého procesu. Podáva žiadosť na Kataster nehnuteľností, preposiela list vlastníctva po zápise nového vlastníka.
 • Tesne po podpise zmluvy u advokáta sa vypisuje tlačivo pre „Adó és vámhivatal“ ohľadom výrubu dane (illeték) z kúpy nehnuteľnosti.  Táto daň je platná na celom území Maďarskej republiky, je jednotná pre každého kupujúceho a je jedno rázová. Je vo výške 4% ceny nehnuteľnosti uvedenej na Kúpno-predajnej zmluve.
 • Advokát zavkladuje do Katastra nehnuteľností podpísané zmluvy bezodkladne. V prípade, že sa vyplatila celková kúpna cena, Kataster zapíše nové vlastníka do 60 dní od vkladu.
 • Realitná kancelária (jej zástupca) je fyzicky prítomná pri odovzdaní nehnuteľnosti. Spíše sa Protokol o odovzdaní, kde sa zaznamenajú stavy meračov médií (voda, elektrina, plyn). Z Kúpno-predajnej zmluvy vychádzajúc prebehne nahlásenie prepisu týchto médií do 15 dní od odovzdania nehnuteľnosti kupujúcemu. Pre rýchlejšie a flexibilnejšie vybavovanie  využívame formu Splnomocnenia na menované úkony v mene kupujúceho v jeho prospech. V praxi, vlastník dostane do poštovej schránky na maďarskú adresu už iba zmluvy na podpis, resp. následne šeky.
 • Je možné riešiť doplnkovú službu, otázku trvalého alebo prechodného pobytu. Odporúčame nechať si trvalý pobyt na území SR. Registrovať prechodný pobyt je potrebné na imigračnom úrade  (najbližšie Miskolc). Potrebné dokumenty: list vlastníctva, potvrdenie o príjme, výpis z účtu, doklad totožnosti, európsky zdravotný preukaz, kolok. Výsledkom je tzv. „karta domácej adresy“ (lakcímkártya).

Bariérou pri kúpe môže byť financovanie, na kúpu potrebujete HOTOVOSŤ. Slovenská banka neposkytne hypotéku na nehnuteľnosť v zahraničí. Riešením môže byť, ak vlastníte nehnuteľnosť na Slovensku. Veľa ľudí sa rozhodne pre predaj menšieho bytu a kúpi tak rodinný dom na bývanie. Ďalšou variantou je zaťaženie slovenskej nehnuteľnosti v banke hypotékou, prenajímať ju a peniaze z hypotéky použiť na kúpu nehnuteľnosti v Maďarsku. V prípade, že Vám chýba iba časť peňazí, alebo si kupujete nehnuteľnosť do 25 000,- EUR, max. 30 000,- EUR, slovenské banky ponúkajú bezúčelový úver na čokoľvek a financovať kúpu môžete z týchto zdrojov.

Ak sa definitívne rozhodnete v Maďarsku bývať, musíte počítať s tým, že strávite denne čas s dochádzaním za prácou, školou. Dopravu je nutné riešiť individuálne, osobným autom.

Obce ako HIDASNÉMETI a TORNYOSNÉMETI UŽ MAJÚ PRAVIDELNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU DO KOŠÍC.

ENCS má vlakovú stanicu s napojením na Košice, ale iba v obmedzenom čase a počte.

Netreba zabúdať ani na možnú jazykovú bariéru, ktorú ale pri bežnom susedskom rozhovore prekonávajú ľudia s úsmevom. Na úradoch Vám pomôžeme my, alebo ochotný známy.

Veríme, že sme Vám priblížili proces, výhody, ale aj možné úskalia kúpy nehnuteľnosti v Maďarsku. Nezabúdajte, že kúpa nie je iba trend, ale aj výhodný obchod v pomere cena – kvalita – výmera - dostupnosť –  a v neposlednom rade príjemná atmosféra a srdeční ľudia.

Spoľahnite sa na profesionálov a znalcov pomerov v Maďarsku, pretože my „Sme špecialisti v predaji nehnuteľností v Maďarsku“.